FAQs

 • 1. „Wand to system z wieloletnią historią”

  Technologia Wand to pionier znieczuleń komputerowych w me-dycynie i stomatologii, poparta setkami badań naukowych. Jak przystało na pioniera Wand jest nie tylko pierwszym systemem do kontrolowanego podawania znieczuleń, ale jest również systemem o największej wiarygodności (bezkonkurencyjna ilość badań klinicznych). Jest również urządzeniem wciąż rozwijanym i udoskonalonym. W połowie 2006 roku firma MilestoneScientific, Inc uzyskała zezwolenie […]

 • 2. „Każdy z systemów komputerowych ma podobną dokumentację naukową”

  Żaden inny system nie posiada porównywalnej ilości badań.  Na temat Wand powstały setki badań naukowych i opracowań, które potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo tej technologii. Ponadto warto zwrócić uwagą na ważny fakt, iż część badań dotyczących technologii Wand jest dostępna jako badania dotyczące technologii CCLADS, CompuFLO, STA — publikacje z użyciem tych właśnie nazw znajdą Państwo […]

 • 3. „Wand nie posiada żadnej cechy, której nie posiadałyby inne urządzenia tego typu”

  Przede wszystkim Wand jako jedyne urządzenie do wykonywania znieczuleń komputerowych posiada liczne własne badania kliniczne. Zobacz „Fakt czy mit” nr 2. na str. 38. Najbardziej widoczną cechą, która od razu na pierwszy rzut oka odróżnia Wand jest końcówka robocza. Jest to najlżejsza i najdelikatniejsza końcówka robocza na świecie do podawania znieczulenia. Na dodatek całkowicie sterylna. […]

 • 4. „W technologii Wand w trybie STA pomiar ciśnienia polega na zatkaniu igły”

  Pomiar ciśnienia w urządzeniu WAND STA to skomplikowany i bardzo precyzyjny proces. Przede wszystkim jest to pomiar stały (wykonywany stale, co 1 sek.) i w czasie rzeczywistym (informacja zwrotna jest przekazywana cały czas). Wand monitoruje ciśnienie wyjściowe na wszystkich etapach podawania leku. Daje także możliwość ograniczenia stosowanego ciśnienia maksymalnego oraz ma zdolność wykrycia spadku ciśnienia […]

 • 5. „Wand ma wyświetlacz ciśnienia a inne urządzenia nie muszą mieć żadnych wyświetlaczy bo same kontrolują ciśnienie i dopasowują je automatycznie do prędkości iniekcji”

  Urządzenie Wand automatycznie dopasowuje ciśnienie i prędkość podawania znieczulenia w tkankach miękkich. Diody LED pełnią funkcję pomocniczą – pomagają i uczą jak wykonywać znieczulenia delikatnie oraz dają lekarzowi poczucie bezpieczeństwa. Podczas próby wstępnego określania optymalnej pozycji igły w obrębie tkanki więzadła zaświecają się pierwsze diody. Lekarz widzi na skali wizualnej (wyświetlacz LED) jak narasta ci-śnienie […]

 • 6. „Wand ma tylko dwie stałe prędkości podawania”

  Wand ma trzy stałe prędkości podawania, które wybiera się każdorazowo na panelu dotykowym. Określenie i utrzymanie optymalnej prędkości jest bardzo ważną funkcją, gdyż w niektórych rejonach jamy ustnej absolutnie nie wolno podawać z inną prędkością niż wolna, fizjologiczna. Zbyt duża prędkość może skutkować nekrozą albo odwarstwieniem okostnej. Dlatego Wand nigdy automatycznie nie zwiększy prędkości podawania. […]

 • 7. „Wand nie bada ciśnienia wewnątrztkankowego”

  Urządzenie Wand automatycznie bada i dopasowuje ciśnie-nie i prędkość podawania znieczulenia w tkankach miękkich. Sercem urządzenia jest silnik elektromechaniczny sterowany przez centralną jednostkę mikroprocesora działającą we współpracy z przetwornikiem siła/ciśnienie. Układ przetworników siła/ciśnienie wykrywa opory systemu, co dzięki matematycznemu algorytmowi pozwala na dokonywanie chwilowych, następujących w czasie rzeczywistym pomiarów „ciśnienia wyjściowego” roztworu. Dane pochodzące z […]

 • 8. „W znieczuleniach śródwięzadłowych zaletą innych urządzeń jest fakt, iż same wykrywają ciśnienie w ozębnej i automatycznie dostosowują prędkość”

  Automatyczna korekta prędkości w znieczuleniach śródwięzadłowych jest cechą niektórych innych urządzeń, ale nie jest to zaleta. Informacja nt. ciśnienia wewnątrztkankowego jest bardzo ważna, gdyż w przypadku znieczuleń typu PDL (lub STA w technologii Wand) pozwala właściwie zidentyfikować miejsce do zdeponowania anestetyku. Wiadomo bowiem, że warunkiem skuteczności znieczulenia w obszar PDL jest odpowiednio wysokie ciśnienie w […]

 • 9. „Progresywna prędkość podawania płynu znieczulającego w technice śródwięzadłowej w innych urządzeniach jest lepsza niż stała prędkość w Wand”

  Progresywne (z coraz większą prędkością) podawanie znieczulenia może prowadzić do zbyt dużego wzrostu ciśnienia znieczulenia podanego w rejonie szpary ozębnej, co może doprowadzić do uszkodzenia aparatu zawieszeniowego w tym zębie, a potem do bolesności przy nagryzaniu. Zbyt duże ciśnienie jest również niebezpieczne dla zawiązków zębów stałych przy znieczuleniach zębów mlecznych. W technologii Wand znieczulenie pojedynczego […]

 • 10. „W innych urządzeniach większa siła podawania (25kg/cm2) to ważna zaleta przy znieczuleniach podniebiennych i śródwięzadłowych”

  Większa siła podawania nie zwiększa skuteczności znieczulenia. Jednak co najważniejsze, większa siła oznacza większe ciśnienie, a większe ciśnienie to ogromne ryzyko powikłań – nekroza przy znieczuleniach podniebiennych i uszkodzenia aparatu zawieszeniowego (przy znieczuleniach w obszar szpary ozębnowej). Przy znieczuleniach podniebiennych wykonywanych przez lekarza karpulą, lekarz faktycznie musiał użyć siły naciskając kciukiem na tłok aby wtłoczyć […]