1. „Wand to system z wieloletnią historią”

PRAWDA

Technologia Wand to pionier znieczuleń komputerowych w me-dycynie i stomatologii, poparta setkami badań naukowych. Jak przystało na pioniera Wand jest nie tylko pierwszym systemem do kontrolowanego podawania znieczuleń, ale jest również systemem o największej wiarygodności (bezkonkurencyjna ilość badań klinicznych). Jest również urządzeniem wciąż rozwijanym i udoskonalonym.

W połowie 2006 roku firma MilestoneScientific, Inc uzyskała zezwolenie Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration – FDA) na stosowanie urządzenia medycznego (CompuFlo System) regulującego ciśnienie wyjściowe roztworu, do którego pasowały wszystkie standardowo stosowane strzy-kawki. System ten był dostępny jedynie do celów medycznych.

Zidentyfikowano wiele zastosowań medycznych tej techniki, lecz pierwszymi badaniami klinicznymi objęte zostały lokalne znieczulenia nadtwardówkowe. Opublikowane abstrakty naukowe wykazały, że technologia ta pozwala na identyfikację przestrzeni nadtwardówkowej z dużym stopniem dokładności i na poziomie dotąd nieosiągalnym. W dwóch niezależnych badaniach Ghelber i jego współpracownicy ogłosili 100-procentowy odsetek zakończonej sukcesem identyfikacji przestrzeni nadtwardówkowej. Dodatkowo zastosowanie tego urządzenia okazało się wyraźnie poprawiać i ułatwiać szkolenie lekarzy w wykonywaniu znieczuleń nadtwardówkowych.

W 2006 roku opracowano drugie urządzenie (System STA [Single Tooth Anesthesia – System Znieczulenia Pojedynczego Zęba][/Single] Milestone Scientific, Inc. Livingston, NJ, www.STAis4U.com), które wykorzystywało technologię DPS, lecz zostało specjalnie zapro-jektowane do zastosowań w stomatologii. System ten został zatwierdzony przez FDA do użytku w stomatologii.

Zastosowanie tego nowego rozwiązania do podawania znieczu-leń stomatologicznych pozwala lekarzowi korzystać z łatwiejszej, szybszej i bardziej niezawodnej techniki wykonywania iniekcji.

Im dłuższa historia tym więc więcej obserwacji i doświadczeń medycznych i pozamedycznych.