Nawigacja w znieczuleniach – gdy ważna jest precyzja deponowania

Technologia DPS – rewolucja w znieczuleniach

 • Co to jest DPS?

  Wand STA jest jedynym urządzeniem do znieczuleń z technologią DPS – Dynamiczna Kontrola Ciśnienia (Dynamic Pressure Sensing).

  Nadzwyczajna użyteczność tej technologii wynika z faktu, iż dzięki DPS lekarz może łatwo, dokładnie i w czasie rzeczywistym określić rodzaj tkanki, w której w danym momencie znajduje się igła. DPS pełni zatem rolę inteligentnej “nawigacji” podczas pasażu igły oraz w czasie finalnego deponowania anestetyku. DPS można porównać do endometru, gdzie zastosowana technologia pozwala na niezwykłą precyzję. DPS jest doskonałym klinicznie narzędziem technologicznym, ale tylko wtedy, gdy jest prawidłowo używany.

  Warto sobie uzmysłowić iż DPS w znieczuleniach miejscowych to nowa, rewolucyjna i zupełnie odmienna od pozostałych perspektywa i możliwości. Praca z DPS zazwyczaj dla lekarza stanowi  zupełnie nowe, pozytywne doświadczenie.

 • dps

 • Dlaczego DPS jest ważne?

  Podczas deponowania znieczulenia informacja o rodzaju tkanki (szpara ozębnowa, kość, dziąsło), w której właśnie znajduje się igła może mieć kapitalne znacznie. Dotyczy to zwłaszcza tych technik znieczuleń, gdzie precyzyjne określenie położenia igły jest kluczowym warunkiem dla skuteczności i bezpieczeństwa znieczulenia. Co więcej, unikalna technologia DPS umożliwia wykonywanie powtarzalnych, przewidywalnych skuteczniejszych, bezpieczniejszych znieczuleń zarówno tradycyjnymi sposobami, oraz innymi niż klasyczne technikami.

  DPS stwarza lekarzowi zupełnie nowe możliwości. Upoważnia go do stosowania nowej techniki: Wand STA znieczulenie pojedynczego zęba (iniekcja sródwiezadłowa) i potraktowania go, jako przewidywalnej techniki znieczulania z pierwszego wyboru.

  Wand STA jest udokumentowaną, łatwiejszą, przewidywalną i bezpieczną alternatywą dla znieczuleń przewodowych. Należy podkreślić, że  technika  znieczulenia Wand STA z wykorzystaniem DPS prócz obszaru deponowania ma niewiele wspólnego z  tradycyjnym znieczuleniem śródwięzadłowym wykonywnanym karpulą czy innymi urzadzeniami. Dla pacjenta znieczulenia z DPS są znaczenie bardziej komfortowe i zazwyczaj bezbolesne.

 • Jak działa DPS?

  DPS dostarcza lekarzowi odpowiedź zwrotną, w „czasie rzeczywistym”, na temat bieżącego ciśnienia uzyskanego na szczycie igły podczas znieczulania. Ciśnienie odczytywane jest kilka razy na sekundę i ukazywane na diodowym wskaźniku ciśnienia oraz sygnalizowane dźwiękowo.

  Informacje o ciśnieniu (oporze) w danym miejscu komputer przekłada na informację o rodzaju tkanki. Rozpoznanie rodzaju tkanki jest możliwe, gdyż poszczególne tkanki cechują się specyficzną, różną gęstością, a co za tym idzie wartością oporu i ciśnienia wewnątrztkankowego.

 • dps3

 • Nawigacja wizualna i głosowa

  Podobnie jak znane z innych dziedzin “nawigacje”, DPS komunikuje się z operatorem/lekarzem. Diody oraz sygnały dźwiękowe wskazują jaka jest prędkość i ciśnienie podawania anestetyku oraz jak dużo środka zostało już zdeponowane.

  Wand z nawigacją DPS ma jeszcze jedną, niezwykle użyteczną i unikalną cechę – mówi ludzkim głosem, czyli przekazuje praktyczne wskazówki ułatwiające pracę lekarza.