9. „Progresywna prędkość podawania płynu znieczulającego w technice śródwięzadłowej w innych urządzeniach jest lepsza niż stała prędkość w Wand”

NIEPRAWDA

Progresywne (z coraz większą prędkością) podawanie znieczulenia może prowadzić do zbyt dużego wzrostu ciśnienia znieczulenia podanego w rejonie szpary ozębnej, co może doprowadzić do uszkodzenia aparatu zawieszeniowego w tym zębie, a potem do bolesności przy nagryzaniu. Zbyt duże ciśnienie jest również niebezpieczne dla zawiązków zębów stałych przy znieczuleniach zębów mlecznych.

W technologii Wand znieczulenie pojedynczego zęba deponowane w obszar szpary ozębnej (tzw. STA – Single Tooth Anasthesia) podawane jest tylko wolnym trybem. Umiejscowienie igły w odpowiedniej tkance przyzębia i delikatny wzrost ciśnienia (widoczny na skali LED) podawanego znieczulenia powodują delikatne wykonanie znieczulenia STA oraz możliwość podania większej ilości środka znieczulającego w rejonie danego zęba. Skutkuje to dłużej trwającym znieczuleniem. Dzięki temu, że z Wand można podać większą dawkę znieczulenia i znieczulić pacjenta na dłużej, znieczulenie to może być stosowane do większości procedur stomatologicznych w gabinecie stomatologicznym, również przy znieczulaniu zębów mlecznych, co zostało potwierdzone badaniami. Dodatkowo pacjent nie czuje po tym znieczuleniu dyskomfortu, takiego jak np. ból zęba przy nagryzaniu.