Płaszcz anemizacyjny

  • Wand  znakomicie ułatwia lekarzowi wykonanie komfortowego i niemal bezbolesnego dla pacjenta “wkłucia”, czyli pasażu igły w tkankach.

  • Anestetyk jest podawany automatycznie, pod kontrolą komputera, od samego początku kontaktu igły z tkankami. Krople aplikowanego środka znieczulającego tworzą przed igłą tzw. płaszcz anemizacyjny – znieczulenie jest wprowadzane bez przerwy zarówno w trakcie pasażu igły przez tkanki jak i po osiągnięciu miejsca docelowego w tkankach jamy ustnej pacjenta. Cały czas anestetyk jest wprowadzany z prędkością fizjologiczną, czyli taką, która umożliwia efektywne i optymalne wchłanianie płynu przez tkanki ludzkie (0,005 ml/sek).

    Krople anestetyku na końcu igły można również wykorzystać przed pierwszym kontaktem igły tkankami, co pozwala bez użycia dodatkowych środków wykonać anemizację nabłonka.

Schemat ścieżki anemizacji