Rotowanie igły a defleksja

 • Defleksja igły karpuli

  Warto uzmysłowić sobie, iż w tradycyjnym znieczuleniu karpulą podczas “wkłuwania” trakcja igły nigdy nie jest prosta i zawsze dochodzi do odchyleń.  Takie odchylenie może sięgać nawet 7 mm!

  Dzieje się tak dlatego, że skośne ścięcie zakończenia igły iniekcyjnej po przejściu przez tkanki o różnej gęstości powoduje  obrót igły na stronę nieściętą i jej wygięcie.
  Dlatego zdarza się, iż ostatecznie anestetyk jest deponowany w innym miejscu niż zaplanował lekarz. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach, gdy odległość od miejsca wkłucia do miejsca zdeponowanie jest stosunkowo duża, np. w znieczuleniach przewodowych żuchwy. Wygięcie igły powoduje oddalenie zakończenia igły od otworu żuchwy. W rezultacie znieczulenie jest nieskuteczne.

 • Rozwiązanie problemu defleksji –  technika rotacji igły

  Rotacyjne prowadzenie igły, jak ma to miejsce w systemie Wand, redukuje wygięcie igły podczas pasażu w tkankach. Zwiększa tym samym skuteczność i bezpieczeństwo znieczulenia.

 • Prosta trakcja igły Wand

   

   

 • Defleksja igły karpuli

   

   

 • Rotacja

  Wand jest jedynym urządzeniem, w którym technika prowadzenia igły pozwala uniknąć wygięcia igły w tkankach. Rotowanie, zwane kolokwialnie  “wkręcaniem” igły jest możliwe tylko końcówkami Wand. Obrazowo ujmując igła jest “wkręcana” a nie “wkłuwana”.

  Ta technika przypomina ruchy obrotowe stosowane w endodoncji lub akupunkturze. Operator wykonuje ruchy rotacyjne, jednocześnie powoli zagłębiając się igłą w tkanki. Poprzez ruch obrotowy ścięcie igły stale zmienia kierunek, dzięki czemu siła działająca prostopadle na igłę jest minimalizowana lub eliminowana. W wyniku rotacji dochodzi do kontaktu ostrej krawędzi tnącej igły z tkanką na całym obwodzie wkłucia.

 • Wszystkie inne narzędzia (karpule, końcówki robocze innych systemów komputerowych) są zbyt ciężkie i nieporęczne i nie jest możliwe tak precyzyjne prowadzenie igły z rotacją. Rotacja igły pozwala osiągnąć prostą trakcję igły, a przez to zwiększyć przewidywalność miejsca zdeponowania anestetyku i skuteczność znieczulenia. Rotacji igły towarzyszy równiez zmniejszenie siły koniecznej do przesuwania igły do przodu i dlatego tez wprowadzanie igły jest łatwiejsze i łagodniejsze. W przeprowadzonych testach zarejestrowano siły działajace na igłe nie poddawaną rotacji przekraczajace 70 g. Przy zastosowaniu rotacji, siły gwałtownie zostały zredukowane do ponad 30 g. Redukcja sił jest szczególnie wazna w zbitej tkance podniebiennej, gdzie waznym jest przeprowadzenie komfortowej iniekcji. Mniejsza siła stosowana przy penetracji pozwala również na bardziej delikatne operowanie narzędziem a przez to na zwiększenie kontroli i precyzji.

 • Zobacz film kliniczny z techniką rotacji igły, w znieczuleniu przewodowym żuchwy: