8. „W znieczuleniach śródwięzadłowych zaletą innych urządzeń jest fakt, iż same wykrywają ciśnienie w ozębnej i automatycznie dostosowują prędkość”

NIEPRAWDA

Automatyczna korekta prędkości w znieczuleniach śródwięzadłowych jest cechą niektórych innych urządzeń, ale nie jest to zaleta. Informacja nt. ciśnienia wewnątrztkankowego jest bardzo ważna, gdyż w przypadku znieczuleń typu PDL (lub STA w technologii Wand) pozwala właściwie zidentyfikować miejsce do zdeponowania anestetyku. Wiadomo bowiem, że warunkiem skuteczności znieczulenia w obszar PDL jest odpowiednio wysokie ciśnienie w szparze ozębnej. Nie może ono być ani zbyt niskie (wówczas anestetyk nie przeniknie do kości) ani zbyt wysokie (anestetyk odbije się od kości i wypłynie ze szpary ozębnej). Kluczowa zatem pozostaje kwestia regulacji ww. ciśnienia. W technologii Wand regulacja ciśnienia odbywa się poprzez właściwą lokalizację i ustawienie igły w szparze ozębnej przy jednoczesnym zachowaniu stałej prędkości po-dawania płynu. W odpowiedniej lokalizacji ciśnienie podniesie się do optymalnego poziomu, o czym lekarz zostanie poinformowany za pomocą diod i sygnałów dźwiękowych. Wówczas w tej lokalizacji można podać 1/4 ampułki znieczulenia.

W innych systemach odpowiedni poziom ciśnienia jest osiągany poprzez automatyczne podniesienie prędkości podawania płynu i zwiększenie jego ilości. Oznacza to, że lekarz nie ma pewności, iż znajduje się we właściwej lokalizacji i de facto nie wie, co się dzieje w szparze ozębnej ani jakie ciśnienie występuje na końcu igły pod-czas całego procesu znieczulenia. Automatyzacja prędkości podawania znieczulenia (wzrost) nie bierze pod uwagę kluczowej kwestii właściwej lokalizacji igły. Jeśli igła jest w nieodpowiednim miejscu ciśnienie może być zbyt małe (i wówczas znieczulenie PDL nie uda się) lub zbyt duże (wówczas można uszkodzić aparat zawieszeniowy w znieczulanym zębie).

Tymczasem Wand na bieżąco, w czasie rzeczywistym, co sekundę, dokonuje pomiaru i informuje lekarza o wzroście lub spadku ciśnienia wizualizując wartości ciśnienia na skali LED. Pomiar ciśnienia w Wandzie opiera się na skomplikowanym algorytmie matematycznym zaawansowanej technologii mikroprocesorowej.

Opracowanie technologii dynamicznej detekcji ciśnienia (ang. Dynamic Pressure Sensing – DPS) wprowadziło do urządzenia Wand zupełnie nowe, przełomowe możliwości. Unikalność technologii DPS polega na tym, że pozwala ona lekarzowi, na podstawie oceny oporu tkanek, na łatwe i dokładne określenie ich specyfiki w punkcie wprowadzenia igły i monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich etapów procesu wykonywania iniekcji.