Znieczulenie Wand STA (Single Tooth Anasthesia)

t1

Znieczulenie pojedynczego zęba techniką Wand STA w obszar aparatu zawieszeniowego zęba (Single Tooth Anasthesia).

PROMOCJA PROFIT BOX

Urządzenie i końcówki robocze w pakiecie promocyjnym

Promocja_Profit_box

 

Nowa technika

Znieczulenie Wand STA blokuje przewodzenie w pęczku naczyniowonerwowym z dostępu poprzez szparę ozębnową. Wand STA jest zupełnie nową techniką deponowania w dobrze znany Ci obszar. Należy podkreślić, że  technika znieczulenia  Wand STA z wykorzystaniem systemu DPS prócz obszaru deponowania ma niewiele wspólnego z  tradycyjnym znieczuleniem śródwięzadłowym wykonywanym karpulą czy innymi urządzeniami.

Znieczulenie podstawowe

Przewidywalność i skuteczność znieczulenia Wand STA sprawia, że w przypadku gdy należy znieczulić jeden ząb lekarz może traktować Wand STA jako znieczulenie podstawowe i stosować je zamiast znieczulenia przewodowego czy nasiękowego.

Film kliniczny

Znieczulenie wykonuje dr n.med. Krzysztof Gończowski

 

 

Film instruktażowy

 

Alternatywa dla przewodówek

Z uwagi na swoją przewidywalność, skuteczność i bezpieczeństwo Wand STA jest alternatywą dla znieczuleń przewodowych.

Ograniczenie obszaru znieczulania

Znieczulenia nasiękowe czy przewodowe  są nieprzyjemne dla pacjenta, wywołując często nadmierny stopień znieczulenia w stosunku do rozległości zabiegu. Chcąc znieczulić pojedynczy ząb narażamy pacjenta na zaburzenia czucia w obrębie połowy języka, warg czy policzka.

Większa przewidywalność i skuteczność

Ponadto warto pamiętać, że  dla znieczuleń przewodowych notuje się stosunkowo wysoki odsetek niepowodzeń (wg. różnych źródeł od 30% do 40%). Jedną z przyczyn jest osobniczo zmienne położenie wejścia do kanału żuchwy (przesunięte w górę i w tył). W takich przypadkach lekarz podaje anestetyk  zbyt wcześnie, zbyt daleko od wejścia do kanału.  Anestetyk nie dociera do kanału żuchwy i do nerwu zębodołowego. Znieczulone są tylko tkanki miękkie (język, policzki), a pacjent odczuwa ból. Przewidywalność i skuteczność znieczulenia Wand STA sprawia, że w przypadku gdy należy znieczulić jeden ząb lekarz może traktować Wand STA jako znieczulenie podstawowe i stosować je zamiast znieczulenia przewodowego czy nasiękowego.

Czym różni się znieczulenie Wand STA od klasycznego znieczulenia śródwięzadłowego?

Aby zrozumieć wyjątkowość znieczulenia Wand STA warto odnieść się do konwencjonalnego znieczulenia śródwięzadłowego wykonywanego karpulą.

Więcej anestetyku pod mniejszym ciśnieniem

W tradycyjnej metodzie podaje się śródwięzadłowo niewielką ilość anestetyku pod nadmiernie wysokim ciśnieniem. Natomiast w przypadku aplikacji anestetyku za pomocą Wand STA jest inaczej – podaje się dużą objętość pod niskim ciśnieniem, co zapewnia większy komfort dla pacjenta oraz głębsze i dłuższe znieczulenie.

Wolne deponowanie i bezbolesność

Fizjologiczne tempo aplikacji środka znieczulającego sprawia,  że dla pacjenta moment ostatecznego deponowania jest prawie nieodczuwalny. Ponadto pasaż igły  w tkankach jest bezbolesny dzięki ścieżce anemizacji.

Ciśnienie pod kontrolą

Bezpieczeństwo i skuteczność znieczulenia zapewnia system DPS, który  monitoruje i kontroluje w czasie rzeczywistym zarówno ciśnienie iniekcji, jak i dawkę przepływającego anestetyku.

Nawigacja “mówi” “świeci” i ułatwia pracę 

t3

Pracę lekarza ułatwia opatentowany system nawigacji dźwiękowej i wizualnej – system diod kontrolnych oraz instrukcje głosowe umożliwiają precyzyjną lokalizację igły w obszarze deponowania w przestrzeni pomiędzy powierzchnią zęba a ścianą zębodołu.

Bieżąca inforamcja o krytycznych elementach

Podczas wykonywania znieczulenia Wand STA lekarz jest informowany wizualnie i głosowo  o 3 elementach krytycznych podczas wykonywania znieczulenia:

 • Dotarcie i ulokowanie szczytu igły szczytu igły w odpowiednim miejscu – szparze ozębnowej.
 • Stabilizjacja igły  – lekarz otrzymuje bieżące potwierdzenie, ze igła nie przesuneła sie podczas wykonywania procedury.
 • Prawidłowy przepływ anestetyku  – system DPS alarmuje użytkownika o zablokowaniu igły lub przecieku w systemie.

Lokalizacja szpary ozębnowej

Żadna inna technika iniekcji nie lokalizuje szpary ozębnowej tak łatwo i tak bezpośrednio. Znieczulenie wybranego, pojedynczego zęba wykonywane techniką Wand STA jest natychmiastowe, skuteczne i przewidywalne.

Przykłady komunikatów dźwiękowych

 • a1

  Ascending tone
 • a2

  PDL injection location
 • a3

  Success