Znieczulenie nasiękowe

t1

Znieczulenie nasiękowe

Fizjologiczne tempo aplikacji

W znieczuleniu nasiękowym Wand prędkość  podawania środka znieczulającego jest dostosowana do fizjologicznych możliwości wchłaniania płynu przez tkanki. Dzięki temu tkanka wokół miejsca ostatecznego zdeponowania płynu znieczulającego pozostaje nieuszkodzona, nie ulega rozwarstwieniu gdyż nie występuje zbyt wysokie ciśnienie będące źródłem urazu hydrostatycznego.

Bezbolesność i ścieżka anemizacji

Fizjologiczne tempo aplikacji sprawia również, że dla pacjenta moment ostatecznego deponowania jest prawie nieodczuwalny. Ponadto pasaż igły j w tkankach jest bezbolesny dzięki ścieżce anemizacji.

Prosta trakcja igły dzięki rotacji

Technika rotacyjnego prowadzenia igły likwiduje odgięcie igły w tkankach. Igła przechodzi prostą trakcją przez tkanki – dzięki temu anestetyk zostaje zdeponowany w miejscu, gdzie zaplanował lekarz. Ponadto dzięki rotacji lekarz wprowadza igłę  ze zmniejszoną siłą i większą precyzją.

Film instruktażowy