5. „Wand ma wyświetlacz ciśnienia a inne urządzenia nie muszą mieć żadnych wyświetlaczy bo same kontrolują ciśnienie i dopasowują je automatycznie do prędkości iniekcji”

NIEPRAWDA

Urządzenie Wand automatycznie dopasowuje ciśnienie i prędkość podawania znieczulenia w tkankach miękkich. Diody LED pełnią funkcję pomocniczą – pomagają i uczą jak wykonywać znieczulenia delikatnie oraz dają lekarzowi poczucie bezpieczeństwa. Podczas próby wstępnego określania optymalnej pozycji igły w obrębie tkanki więzadła zaświecają się pierwsze diody. Lekarz widzi na skali wizualnej (wyświetlacz LED) jak narasta ci-śnienie – po kolei włączają się kolejne diody. Monitoring wzrostu ciśnienia jest szczególnie ważny w znieczuleniach śródwięzadłowych. Kiedy ciśnienie osiągnie optymalny poziom dla tej techniki znieczuleń lekarz otrzymuje informację poprzez sygnał wizualny (na wyświetlaczu) oraz sygnał dźwiękowy (wysokie tony oraz komunikat słowny – „PDL”, czytaj: „pi-di-el”). Dzięki tym informacjom lekarz może podjąć decyzję o zdeponowaniu znieczulenia w optymalnym miejscu, co zapewni sukces wykonywanego znieczulenia.

Diody LED informują lekarza o zbliżającym się nadciśnieniu w związku z czym lekarz może zareagować (zmienić pozycję igły, odblokować nadciśnienie) i nie dopuścić do zatrzymania pracy urządzenia (zaprzestania podawania). Niemniej jednak, gdyby lekarz nie zareagował na zbliżające się nadciśnienie, urządzenie jeśli wyczuje graniczną wartość ciśnienia zatrzyma się i poinformuje lekarza o danej sytuacji na wyświetlaczu LED.