• Końcówka robocza

  Ergonomiczny kształt i lekkość zapewniają wygodne operowanie instrumentem i umożliwiają delikatną penetrację śluzówki

  1. Before
  2. After
  1. Before
  2. After
  1. Before
  2. After
  1. Before
  2. After

Precyzyjny uchwyt

Precyzyjny uchwyt “długopisowy” umożliwia przełomowe, rotacyjne prowadzenie igły w tkankach. Dzięki rotacji minimalizowane jest odgięcie igły, występujące zawsze przy tradycyjnym prowadzeniu igły (karpulą lub innym instrumentem).

 • Różne długości igieł

  Igły występują w trzech długościach do wyboru w zależności od rodzaju znieczulenia.

 • Obudowa

  Koncówkę roboczą można ułamać i skrócić. Powstanie wówczas krótka (3-4 cm), łatwa do kontrolowania rączka do stosowania podczas iniekcji w wąskich, trudno dostępnych obszarach.

  Ponadto krótka końcówka mieści się prawie zupełnie w dłoni – można ją ukryć przed wzrokiem pacjenta. Aspekt psychologiczny ma szczególne znaczenie w przypadku znieczuleń dzieci. Proces znieczulenia może być nie tylko bezbolesny, ale wręcz niezauważalny dla pacjenta.

  • Wygięcie igły

   Podczas deponowania znieczuleń w szparę ozębnową  można ułatwić sobie operowanie narzędziem. Jeśli wygniesz igłę (pod kątem max 45°) uzyskasz  lepszy dostęp od strony mezjalnej. 

  Końcówka Wand jest najbardziej ergonomicznym i najlżejszym  narzędziem do iniekcji stomatologicznych spośród wszystkich dotychczas dostępnych na rynku.

  • Dla lekarza najszybciej dostrzegalną różnicą i przewagą systemu Wand nad karpulą jest waga oraz sposób trzymania i manipulowania końcówką. Końcówka waży tylko 3 gramy, podczas gdy waga innych komputerowych urządzeń do znieczulania zaczyna się od ok. 200 gram.

   Taka lekkość i konstrukcja umożliwiają prowadzenie igły z wykorzystaniem bardzo precyzyjnych, rotacyjnych ruchów w sposób, jaki nie jest możliwy żadnym innym narzędziem. Dłoń i przedramię operatora pracują w  maksymalnie ergonomicznej pozycji, z pełną kontrolą siły nacisku. Punkt podparcia w dłoni jest – podobnie jak podczas pisania długopisem – ulokowany pomiędzy trzema palcami dłoni. Taka konstrukcja umożliwia operatorowi nowatorskie podejście do iniekcji, stosowanie nowych technik znieczuleń i udoskonalenie dotychczas stosowanych.

  • Prosta trakcja

   Warto uzmysłowić sobie, iż w tradycyjnym znieczuleniu karpulą podczas “wkłuwania” trakcja igły nigdy nie jest prosta i zawsze dochodzi do odchyleń. Dlatego zdarza się, iż ostatecznie anestetyk jest deponowany w innym miejscu niż zaplanował lekarz. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach, gdy odległość od miejsca wkłucia do miejsca zdeponowanie jest stosunkowo duża, np. w znieczuleniach przewodowych żuchwy. W rezultacie znieczulenie jest nieskuteczne.

  • Rotacyjne prowadzene igły, jak ma to miejsce w systemie Wand, redukuje wygięcie igły podczas pasażu w tkankach. Zwiększa tym samym skuteczność i bezpieczeństwo znieczulenia.

  • Prosta trakcja igły Wand

  • Defleksja igły karpuli

  • Rotacja

   Wand jest jedynym urządzeniem, w którym technika prowadzenia igły pozwala uniknąć wygięcia igły w tkankach. Rotowanie, zwane kolokwialnie  “wkręcaniem” igły jest możliwe tylko końcówkami Wand. Obrazowo ujmując igła jest “wkręcana” a nie “wkłuwana”.

  • Wszystkie inne narzędzia (karpule, końcówki robocze innych systemów komputerowych) są zbyt ciężkie i nieporęczne i nie jest możliwe tak precyzyjne prowadzenie igły z rotacją. Rotacja igły pozwala osiągnąć prostą trakcję igły, a przez to zwiększyć przewidywalność miejsca zdeponowania anestetyku i skuteczność znieczulenia. Rotacji igły towarzyszy równiez zmniejszenie siły koniecznej do przesuwania igły do przodu i dlatego tez wprowadzanie igły jest łatwiejsze i łagodniejsze. W przeprowadzonych testach zarejestrowano siły działajace na igłe nie poddawaną rotacji przekraczajace 70 g. Przy zastosowaniu rotacji, siły gwałtownie zostały zredukowane do ponad 30 g. Redukcja sił jest szczególnie wazna w zbitej tkance podniebiennej, gdzie waznym jest przeprowadzenie komfortowej iniekcji.  Mniejsza siła stosowana przy penetracji pozwala również na bardziej delikatne operowanie narzędziem a przez to na zwiększenie kontroli i precyzji.

  Końcówkę Wand wyróżnia całkowita sterylność i bezpieczeństwo

   

  • Cały świat dąży do pracy jednorazowymi instrumentami, bo jest to najdoskonalszy sposób zabezpieczenia przed groźnymi zakażeniami krzyżowymi w zabiegach medycznych, w tym również stomatologicznych. Mając na uwadze priorytet bezpieczeństwa firma Milestone lat temu skonstruowała całkowicie sterylną końcówkę do znieczulania.

   Całkowita sterylność końcówki roboczej jest możliwa dzięki samej konstrukcji systemu – jednostka sterująca (komputer) jest oddzielona od końcówki roboczej.

  • Jednostka sterująca ( komputer) może być oddalona od lekarza i pacjenta nawet na odległość 1,5 m. Zmniejsza to ryzyko skażenia jednostki sterującej przez aerozole powstające w czasie leczenia. Ponadto jednostkę sterującą możemy osobno zabezpieczyć.

  • Pakowane w pojedyncze blistry

    

   Każda końcówka wraz z wężykiem jest fabrycznie wysterylizowana i zapakowana w pojedynczy blister

    

  • Narodziny eksperta

   Przełomowe rozwiązania stosowane w Wand zostały wynalezione i wprowadzone na rynek przez firmę Milestone Scientific (USA) w 1997. System the Wand od tego czasu został kilkakrotnie zmodernizowany. Obecnie z bezbolesnych i komfortowych znieczuleń  Wand mogą korzystać pacjenci i lekarze niemal w 30 krajach świata na wszystkich kontynentach.

   Zobacz artykuły i publikacje