4. „W technologii Wand w trybie STA pomiar ciśnienia polega na zatkaniu igły”

NIEPRAWDA

Pomiar ciśnienia w urządzeniu WAND STA to skomplikowany i bardzo precyzyjny proces. Przede wszystkim jest to pomiar stały (wykonywany stale, co 1 sek.) i w czasie rzeczywistym (informacja zwrotna jest przekazywana cały czas).

Wand monitoruje ciśnienie wyjściowe na wszystkich etapach podawania leku. Daje także możliwość ograniczenia stosowanego ciśnienia maksymalnego oraz ma zdolność wykrycia spadku ciśnienia wynikającego z przecieku podczas wykonywania iniekcji.

Jak to działa?

Urządzenie Wand to jedyny aparat typu CCLADS, który wykorzystuje technologię DPS (Dynamic Pressure Sensign) z pomiarami w czasie rzeczywistym. Umożliwia przez to lekarzom korzystanie z przewidywalnej i wysoce skutecznej techniki znieczulenia pojedynczego zęba.

Sercem urządzenia jest silnik elektromechaniczny sterowany przez centralną jednostkę mikroprocesora działającą we współpracy z przetwornikiem siła/ciśnienie. Układ przetworników siła/ciśnienie wykrywa opory systemu, co dzięki matematycznemu algorytmowi pozwala na dokonywanie chwilowych, następujących w czasie rzeczywistym pomiarów „ciśnienia wyjściowego” roztworu.

Dane pochodzące z pomiarów ciśnienia są zamieniane na sygnał dźwiękowy i wizualny (dioda o odpowiednim kolorze). Dzięki temu użytkownik ma stałą informację nt. gęstości tkanki. Pomiar DPS w czasie rzeczywistym oraz prezentacja wizualna są cechą unikalną urządzenia i zastosowanej technologii.

Jeśli podczas wykonywania znieczulenia śródwięzadłowego ci-śnienie na końcu igły nadmiernie wzrośnie wówczas system DPS poinformuje o tym lekarza sygnałem dźwiękowym oraz wizualnym na wyświetlaczu LED. Wtedy lekarz ma możliwość prostej, szybkiej i bezpiecznej korekty wykonywanej procedury celem doprowadzenia do uzyskania optymalnego ciśnienia na końcu igły.