2. „Każdy z systemów komputerowych ma podobną dokumentację naukową”

NIEPRAWDA

Żaden inny system nie posiada porównywalnej ilości badań.  Na temat Wand powstały setki badań naukowych i opracowań, które potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo tej technologii.

Ponadto warto zwrócić uwagą na ważny fakt, iż część badań dotyczących technologii Wand jest dostępna jako badania dotyczące technologii CCLADS, CompuFLO, STA — publikacje z użyciem tych właśnie nazw znajdą Państwo m.in w pierwszej części niniejszego wydawnictwa. Są to inne nazwy handlowe dla tego samego produktu – technologii Wand. Dość często zdarza się, iż inne, dostępne na rynku technologie znieczuleń „kompu-terowych” powołują się na badania dotyczące technologii Wand odnotowane jako badania dla produktów o innych nazwach handlowych.

Tymczasem w naukowych bazach danych (np. PubMed) ilość opublikowanych badań dla technologii Calaject, Quicksleeper czy Sleeper One jest nieliczna w porównaniu do ilości prac opubliko-wanych dla Wand/CCLAD, CompuFLO czy STA.