Znieczulenie podniebienne (AMSA)

t1

Znieczulenie podniebnienne (AMSA)

Z jednego wkłucia znieczulonych 5 zębów 

Z jednego wkłucia można znieczulić wiele zębów w odcinku przednim (zęby od 1 do 5) oraz tkanki miękkie w przedniej części podniebienia. Znieczulenie zapewnia zniesienie bólu  nie  znieczulając przy tym  warg i twarzy, co znacznie poprawia komfort pacjenta po zabiegu.

Sprawność mimiczna  pacjenta

Wielką zaletą znieczulenia AMSA jest utrzymanie przez pacjenta pełnej sprawności mimicznej. Ma to szczególne znaczenia w stomatologii estetycznej, gdzie często prawidłowa ocena linii uśmiechu  u pacjenta z odrętwiałymi wargami jest bardzo trudna.

Bezbolesność dzięki wolnej aplikacji 

Przebieg znieczulenia AMSA wykonanego techniką Wand jest odmienny od znieczulenia wykonywanego karpulą. Lekarz może niezwykle precyzyjnie i delikatnie operować narzędziem, ciśnienie wprowadzanego płynu jest kontrolowane przez komputer. Fizjologiczne tempo aplikacji środka znieczulającego sprawia, że dla pacjenta moment ostatecznego deponowania jest prawie nieodczuwalny. Ponadto pasaż igły w zbitej tkance podniebiennej jest bezbolesny dzięki ścieżce anemizacji.

Większa skuteczność i większe bezpieczeństwo

Lekarz może podać większą i bardziej efektywną ilość środka znieczulającego niż przy stosowaniu karpuli. Wand pozwala uniknąć mechanicznego ryzyka uszkodzenia tkanek spowodowanego zbyt dużym ciśnieniem wprowadzania anestetyku. Znieczulenie Wand AMSA jest szczególnie efektywne, gdyż dzięki porowatej strukturę kości podniebiennej (kanaliki odżywcze w strukturze kości zbitej) okolica podniebienia jest optymalna do deponowania znieczuleń.

Film instruktażowy