Kwiecień 2020

Monthly Archives

  • Sterylność i bezpieczeństwo końcówki aplikacyjnej

    Końcówki aplikacyjne  Wand ( tzw. „wężyki”) wyróżnia  sterylność, bezpieczeństwo i ergonomia. Końcówki wraz z przewodem aplikacyjnym są jednorazowe, fabrycznie sterylizowane.   Całkowita sterylność i bezpieczeństwo Cały świat dąży do pracy jednorazowymi instrumentami, bo jest to najdoskonalszy sposób zabezpieczenia przed groźnymi zakażeniami krzyżowymi w zabiegach medycznych, w tym również stomatologicznych. Mając na uwadze priorytet bezpieczeństwa firma […]

  • Badnia nt. bólu u pacjnetów

    Badania poziom bólu u pacjentów poddanych znieczuleniu Wand

    Zagadnienie percepcji odczuć bólowych u pacjentów poddawanych miejscowym znieczuleniom stomatologicznym jest od wielu lat przedmiotem badań klinicznych. W wielu z nich badań autorzy badają znieczulenia przy pomocy systemu Wand lub porównują tę technologię z metodami konwencjonalnymi. Do dziś opublikowano ok. 200 badań z użyciem systemu Wand. Jest to najczęściej badany i najlepiej udokumentowany system do […]