Wand w chirurgii i implantologii

Skuteczne znieczulenia w zabiegach chirurgii stomatologicznej i implantologii mogą być również wykonane przy pomocy Wand.

W porównaniu do tradycyjnych technik możemy mówić o kilku istotnych różnicach i zaletach technik Wand:

  1. możliwość znieczulenia pojedynczego, wybranego zęba zamiast stosowania znieczulenia przewodowego czy nasiękowego przy mniej rozległych zabiegach lub ekstrakcjach. Zaletą takiego znieczulenia jest większa przewidywalność i skuteczność. Zobacz, na czym polega znieczulenie Wand STA
  2. lepsza widoczność pola operacyjnego dzięki zmniejszonemu krwawieniu. W trakcie deponowania znieczulenia karpulą płyn “wciskany” z dużym ciśnieniem powoduje uraz hydrostatyczny tkanek miękkich. Skutkuje to zwiększonym krwawieniem. Techniki Wand zapewniają fizjologiczne tempo aplikacji, płyn jest na bieżąco absorbowany, tkani pozostają nieuszkodzone. Można zaobserwować lepszą dystrybucję płynu znieczulającego, co ma wpływ na bardziej równomierną hemostaze
  3. lepsze gojenie rany dzięki mniejszej destrukcji tkanek w trakcie samego znieczulenia. W chirurgii i mikrochirurgii czy chirurgii periodontologicznej zmniejszenie urazowości czy też rozległości rany pozabiegowej skutkuje szybszym gojeniem i mniejszą ilością komplikacji. Techniki Wand powodują mniejszą destrukcję tkanek podczas deponowanie znieczulenia w porównaniu do klasycznych iniekcji z wykorzystaniem karpuli. Tkanki miękkie nie są punktowo “pompowane” pod wysokim ciśnieniem. To wszystko wpływa na zmniejszenie maceracji płata śluzówkowego, który zachowuje elastyczność i nie rwie się w trakcie szycia rany. Mniejsza destrukcja oznacza mniejszy obrzęk, lepsze gojenie. Procesy regeneracyjne tkanek miękkich przebiegają szybciej i z mniejszym ryzykiem powikłań, co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii.
  4. lepsze parametry ogólnoustrojowe pacjenta (tętno i ciśnienie) zarówno w trakcie aplikacji jak i podczas leczenia. Znieczulenia Wand powodują w porównaniu do karpuli i strzykawki mniejszy poziom stresu i odczuć bólowych pacjenta, co przekłada się na lepsze parametry ogólnoustrojowe. Ma to szczególne znaczenie podczas leczenia osób z różnymi obciążeniami stwierdzonymi w wywiadzie. Znieczulenia Wand są mniej stresogenne a przez to bezpieczniejsze.

Zobacz techniki znieczuleń Wand w chirurgii i implantologii:

  • t5

    Znieczulenie nasiękowe

  • Znieczulenie przewodowe

  • Znieczulenie Wand STA

  • Znieczulenie śródkostne