14. „Od czasu powstania technologii Wand pojawiły się lepsze rozwiązania”

NIEPRADWA

Dostępne na rynku urządzenia do wykonywania znieczuleń są inspirowane i nawiązują do rozwiązań opracowanych dla technologii Wand w zakresie kontroli parametrów iniekcji. Jednak do dziś żaden z innych producentów systemów komputerowych, nie opracował lepszej, bardziej ergonomicznej i lżejszej końcówki roboczej, co wprost przekłada się na sprawność i łatwość pracy z technologią Wand.

Przede wszystkim Wand jako jedyne urządzenie do wykonywania znieczuleń komputerowych posiada liczne własne badania kliniczne. Zobacz „Fakt czy mit” nr 2. na str. 38.

Niektórzy producenci budują swoją wiarygodność na mate-riale naukowym, który nie dotyczy ich urządzeń i technologii. Tymczasem w naukowych bazach danych (np. PubMed) ilość opublikowanych badań dla technologii Calaject, Quicksleeper  czy Sleeper One jest znikoma w porównaniu do ilości prac dla Wand/CCLAD, CompuFLO czy STA.