Badania poziom bólu u pacjentów poddanych znieczuleniu Wand

  1. Badnia nt. bólu u pacjnetów

Zagadnienie percepcji odczuć bólowych u pacjentów poddawanych miejscowym znieczuleniom stomatologicznym jest od wielu lat przedmiotem badań klinicznych. W wielu z nich badań autorzy badają znieczulenia przy pomocy systemu Wand lub porównują tę technologię z metodami konwencjonalnymi.

Do dziś opublikowano ok. 200 badań z użyciem systemu Wand. Jest to najczęściej badany i najlepiej udokumentowany system do znieczuleń komputerowych.

Poniżej przedstawiamy abstrakt z badania opublikowanego w 2018 r.

Znieczulenie pojedynczego zęba a znieczulenie konwencjonalne. Badanie krzyżowe.

Autorzy:  Vincenzo Campanella  1 Antonio Libonati  2 Roberto Nardi  1 Vincenzo Angotti  1 Gianni Gallusi  1 Edoardo Montemurro  1 Maurizio D’Amario  3 Giuseppe Marzo  4

Artykuł został opublikowany w Magazyn Clinical Oral Investig. 2018 Dec;22(9):3205-3213. Tutaj możesz przeczytać pełną wersję artykułu

Oryginalny abstrakt w j. angielskim możesz zobaczyć w Pubmed

Abstrakt

 

Cele

Celem niniejszego badania było porównanie urządzenia elektronicznego, systemu Wand Injection System (Milestone Scientific Livingstone), z konwencjonalnym znieczuleniem pod względem: odczuwania bólu podczas wstrzyknięcia środka znieczulającego; skuteczności w uzyskaniu odpowiedniego znieczulenia dla pełnego bezbolesnego leczenia stomatologicznego; dyskomfortu pozabiegowego pacjenta i lęku pacjenta przed leczeniem stomatologicznym.

Materiały i metody

80 osób dorosłych w wieku od 18 do 70 lat zostało objętych badaniem krzyżowym. Każdy pacjent był jednocześnie jednostką kontrolną (punktem odniesienia) i został poddany dwóm technikom znieczulenia: konwencjonalnej i znieczuleniu śródwięzadłowym wykonywanym za pomocą systemu Wand.Każdy ząb poddany zachowawczemu leczeniu zachowawczemu lub endodontycznemu został znieczulony obiema technikami w odstępie 1 tygodnia. Przed podaniem środka znieczulającego określono poziom lęku pacjentów. Parametry fizjologiczne mierzono przed, podczas i po dwóch procedurach iniekcji, a do oceny bólu podczas iniekcji, dyskomfortu i skuteczności znieczulającej zastosowano wizualną skalę analogową (VAS). Różnice w ocenie wstrzyknięcia bólu, dyskomfortu, skuteczności znieczulenia, parametrów życiowych (częstość akcji serca, ciśnienie krwi i nasycenie tlenem) oraz poziomu lęku stanowego analizowano za pomocą testu t-Studenta (wartość p <0,001).

Wyniki

Średnie oceny bólu podczas wstrzyknięcia i dyskomfortu pozabiegoweo w przypadku systemu Wand były niższe niż w przypadku konwencjonalnej strzykawki (odpowiednio p = 0,022 ip <0,001). Nie stwierdzono różnic w ocenie skuteczności znieczulającej. Średnie wartości ciśnienia krwi i częstości akcji serca były niższe podczas znieczulenia wykonywanego przy pomocy WAnd niż przy użyciu zwykłej strzykawki (p <0,001). Poziom lęku był wyższy podczas pierwszej wizyty, niezależnie od urządzenia używanego do zastrzyków.

Wniosek

Technika śródwięzadłowa wykonana systemem Wand spowodowała mniejszy ból, dyskomfort i niższą intensywność parametrów fizjologicznych.

Znaczenie kliniczne

Znieczulenie śródwięzadłowe STA zęba może być skuteczną alternatywą dla konwencjonalnych procedur.

Zobacz podobne publikacje w PubMed

Comparison of the Wand with a conventional technique.
Sumer M, Misir F, Koyuturk AE. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 Jun;101(6):e106-9. doi: 10.1016/j.tripleo.2005.12.002. Epub 2006 May 3. PMID: 16731373

The assessment of pain sensation during local anesthesia using a computerized local anesthesia (Wand) and a conventional syringe.
Ram D, Peretz B. J Dent Child (Chic). 2003 May-Aug;70(2):130-3. PMID: 14528773 Clinical Trial.

Is it the injection device or the anxiety experienced that causes pain during dental local anaesthesia?
Kuscu OO, Akyuz S. Int J Paediatr Dent. 2008 Mar;18(2):139-45. doi: 10.1111/j.1365-263X.2007.00875.x. PMID: 18237297 Clinical Trial.

Pain behaviour and distress in children during two sequential dental visits: comparing a computerised anaesthesia delivery system and a traditional syringe.
Versloot J, Veerkamp JS, Hoogstraten J. Br Dent J. 2008 Jul 12;205(1):E2; discussion 30-1. doi: 10.1038/sj.bdj.2008.414. Epub 2008 May 23. PMID: 18493254 Clinical Trial.

Injection pain and postinjection pain of the anterior middle superior alveolar injection administered with the Wand or conventional syringe.
Nusstein J, Lee S, Reader A, Beck M, Weaver J. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004 Jul;98(1):124-31. doi: 10.1016/j.tripleo.2004.02.064. PMID: 15243483 Clinical Trial.

Injection pain and postinjection pain of the anterior middle superior alveolar injection administered with the Wand or conventional syringe.
Nusstein J, Lee S, Reader A, Beck M, Weaver J. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004 Jul;98(1):124-31. doi: 10.1016/j.tripleo.2004.02.064. PMID: 15243483 Clinical Trial.

Z przyjemnością opowiemy Ci i pokażemy jak wygląda praca z systemem Wand.

video_rozowowa_small_2

Teraz, kiedy trudno nam się spotkać możemy to zrobić podczas indywidualnej rozmowy on line.

Kliknij tutaj i wypełnij prosty formularz.  Skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły!