22. „Zapisy ‘Dobrej Umowy’ są nieczytelne”

NIEPRAWDA

„Dobra Umowa” jest podobna do umowy leasingowej. Jej głównym celem jest rozłożenie zapłaty za urządzenie na raty. W kwocie raty zawarta jest również cena określonej ilości końcówek roboczych do urządzenia. „Dobra Umowa” jest optymalnym rozwiązaniem dla tych osób, które nie chcą realizować jednorazowej , większej inwestycji i jednocześnie chciałyby “od zaraz” móc korzystać z urządzenia.

W ramach Dobrej Umowy lekarz deklaruje ilość końcówek roboczych, które będą co miesiąc dostarczane do gabinetu. Ilość końcówek zależy od wybranego wariantu umowy. Aby umowa była satysfakcjonująca ważne jest, aby realnie oszacować swoje potrzeby i możliwości.

Na dodatek suma opłat (za eksploatację urządzenia i końcówki robocze) wniesionych w czasie trwania Umowy jest o ok. 40% mniejsza w porównaniu do opłaty za zakup jednorazowy urządzenia i adekwatnej liczby końcówek.

Jeśli lekarz nie lubi zobowiązań, wówczas oczywiście może kupić urządzenie “od ręki” wnosząc całą należność bezpośrednio do dystrybutora (firmy FM Dental) lub korzystając z pośrednictwa w jakiejkolwiek innej firmy finansującej.