21. „Podobno Wand to tylko “marketing.”

PRAWDA / NIEPRAWDA

TAK, jeśli uwzględni się fakt, że marketing, zwłaszcza marketing produktowy, to szeroka dziedzina wiedzy, której celem jest badanie rzeczywistych potrzeb użytkowników oraz opracowanie/wytworzenie produktów zaspokajających te potrzeby. W takim rozumieniu „marketingiem” można nazwać zarówno wytworzenie nowego leku przeciwnowotworowego, stworzenie nowych metod ułatwiających naukę języków obcych czy nowego oprogramowania dla księgowości. Etyczna komunikacja marketingowa, która ma miejsce w przypadku Wand, ma na celu upowszechnienie opartej na naukowych faktach wiedzy na temat tej technologii.

NIE jeśli pod słowem „marketing” rozumie się rozpowszechnia-nie wybiórczych informacji, które są dodatkowo wyolbrzymione i zmanipulowane, a których celem jest wyłącznie sprzedaż i „wciskanie” produktu klientowi. Takie działania nie są „marketingiem”, to raczej kategoria „propaganda”.