19. „Wand to urządzenie drogie w eksploatacji”

NIEPRAWDA

Wykonując znieczulenie Wand lekarz korzysta z jednorazowych końcówek roboczych oraz ampułki anestetyku. Główny koszt związany z eksploatacją urządzenia to końcówki robocze z igłą, w cenie ok. 14 zł./szt. (stan aktualny na 2017 r)

Percepcja ceny zależy od wielu czynników, m.in. od tego jakie są ceny produktów w danej branży czy innych, zbliżonych produktów. Jednak warto uświadomić sobie, że kupując jakikolwiek produkt, czyli m.in. urządzenie i końcówki Wand kupujemy nie sprzęt, ale przede wszystkim korzyści związane z użytkowaniem urządzenia.

Owe bezdyskusyjne korzyści Wand ujawniają się bądź to w momencie aplikacji znieczulenia (bezpieczeństwo, wygoda, prostota i ergonomia), bądź jako efekt zastosowanej technologii (skutecznie i komfortowo znieczulony pacjent). Równie ważne są odroczone korzyści dodatkowe – brak powikłań, zadowolenie pacjenta, lepsza atmosfera, rekomendacje.

Innymi słowy cena urządzenia obejmuje również gwarancję wiarygodności i bezpieczeństwo, skuteczność oraz łatwość i ergonomię pracy. Pod tym względem spektrum korzyści gwarantowanych przez Wand jest najszersze spośród wszystkich systemów do znieczuleń. Z końcówką Wand pracuje się znacznie łatwiej, skuteczniej i bezpieczniej niż innymi urządzeniami.