18. „Używanie sytemu Wand generuje stałe koszty, podczas gdy inne urządzenia zwracają się po 4-7 miesiącach.”

PRAWDA / NIEPRAWDA

Prawdą jest, iż jednorazowe końcówki robocze Wand to pewien stały koszt. Z drugiej strony używanie innych urządzeń również generuje stałe koszty, m.in. koszty sterylizacji, czy też inną, bar-dziej kosztowną (czasochłonną) organizację pracy gabinetu.

Z ekonomicznego punktu widzenia kosztem generowanym przez inne urządzenia są również utracone korzyści (w porównaniu do technologii Wand), m.in. gorsze parametry ergonomii pracy, a także ograniczone możliwość wykonywania zmodyfikowanych technik znieczuleń. Mniejsza wygoda i mniejsza przewidywalność innych technologii powoduje, iż lekarze pozostają głównie przy znieczuleniach przewodowych i nasiękowych. Rezygnują jednocześnie ze znieczuleń podniebiennych i śródwięzadłowch.

Technologia Wand jest również najskuteczniejsza w kategorii generowania przychodów, komfort i dobrostan psychofizyczny pacjenta są wartościami, które tworzą bezcenny kapitał dla każ-dego gabinetu. Dodajmy, iż jest to kapitał, który przekłada się na policzalne zyski. Pacjent znieczulany technologią Wand chętniej siada ponownie na fotelu, przestaje unikać stomatologa, przy-chodzi na wizyty kontrolne, chętniej leczy zęby. Opowiada swoim znajomym o danym gabinecie. Lekarz zarabia dzięki leczeniu nie tylko stałych pacjentów, ale także ich znajomych. Lekarz może zaoferować innowacyjne (nieznane pacjentowi) techniki znieczuleń. Z Wand lekarz może podać mniej środka znieczulającego niż tradycyjnymi technikami aby uzyskać taki sam, a nawet lepszy efekt znieczulenia. Skróconą (do wielkości instrumentu endodontycznego) końcówką można znieczulić dziecko i zachęcić do leczenia bez bólu i bez płaczu. Dla każdego rodzica taki lekarz to bezcenny skarb.

Jeśli lekarz potrafi wykorzystać wszystkie możliwości technologii Wand to wówczas zyskuje wdzięczność i lojalność pacjentów. Podnosi się prestiż takiego gabinetu i często lekarz może sobie pozwolić na to, aby końcówkę roboczą traktować jak prezent dla pacjenta (koszt taki jak kawa + ciastko w cukierni).

Na koniec warto podkreślić, iż cena zakupu końcówek roboczych obejmuje nie tylko samą końcówkę, ale także gwarancję wiary-godności i bezpieczeństwa, skuteczność oraz łatwość i ergonomię pracy. Pod tym względem spektrum korzyści gwarantowanych przez Wand jest najszersze spośród innych systemów do znieczuleń. Z końcówką Wand pracuje się znacznie łatwiej, skuteczniej i bezpieczniej niż innymi urządzeniami. Jest to po prostu inny produkt.