11. „Przy znieczuleniach doprzegrodowych (śródkostne, dobrodawkowe) końcówka Wand jest za lekka żeby wykonać to znieczulenie prawidłowo”

NIEPRAWDA

Jak wszystkie pozostałe techniki znieczuleń również śródkostne (CIA – Crestal Interosseous Aproach – Śródkostny Dostęp Kortykalny) wykonuje się lekką, delikatną końcówką Wand. Nie ma konieczności używania siły i nacisku ani tym bardziej prze-wiercania się przez blaszkę zbitą (perforowanie kości kortykalnej). W znieczuleniu CIA lekarz wykorzystuje naturalne warunki fizjologiczne panujące pod brodawką dziąsłową. U dzieci do 15 roku życia blaszka zbita jest jeszcze miękka, a u pacjentów paradontalnych w wyniku obniżania dziąseł następuje fizjologiczne ścieranie się blaszki zbitej na szczycie wyrostka. Można wykorzystać ten fakt do podania znieczulenia w okolicy brodawki dziąsłowej. Środek znieczulający podawany podokostnowo z prędkością fizjologiczną dociera w głąb do kości gąbczastej przez miękką blaszkę zbitą u dzieci i startą już blaszkę zbitą u osób starszych co daje silny efekt znieczulenia bez wiercenia pacjentowi w kości.

Pomimo, iż to znieczulenie działa tak silnie jak śródkostne to ze względu na delikatny sposób wykonywania wolimy nazywać je dobrodawkowym lub doprzegrodowym, aby nie wydawało się ono trudne lub traumatyczne dla pacjenta lub lekarza.