Periodontologia – znieczulenie AMSA wykonane Wand. Najnowsze doniesienia

Algorytmy postępowania w leczeniu periodontologicznym obejmują ocenę licznych parametrów wyjściowej sytuacji klinicznej (m.in. obecność złogów lub krwawienia, rodzaj i głębokość kieszonek i wiele innych), a także profesjonalny instruktaż higieny jamy ustnej i motywację pacjenta. Po drugie, przeprowadzana jest tzw. terapia przyczynowa, która obejmuje scaling i wygładzenie powierzchni korzeni.

Dalsze postępowanie uzależnione jest uzyskanych efektów leczenia i może obejmować m.in. leczenie chirurgiczne o różnym charakterze – zabiegi z odwarstwieniem płata lub bezpłatowe. Gdy zaplanowana interwencja chirurgiczna ma obejmować szeroki obszar górnego łuku zębowego konieczne jest znieczulenie pacjenta. W takiej sytuacji można zastosować znieczulenie techniką AMSA zamiast techniki nasiękowej która przy tak szerokim obszarze interwencji wiąże się z koniecznością wykonania kilku wkłuć (od strony przedsionka i podniebienia).

Technika znieczulenia podniebiennego AMSA (gałązek przednich i środkowych) została opisana po raz pierwszy przez Friedmana i Hochmana w 1997 r. Pozwala na znieczulenie, z jednego wkłucia, wielu zębów w odcinku przednim (zęby od 1 do 5) oraz tkanek miękkich od strony podniebienia i od przedsionka w rejonie girland dziąsłowych. Kolejną zaletą tej techniki jest fakt, iż znieczulenie zapewnia zniesienie bólu nie znieczulając przy tym warg, nosa czy powieki dolnej, co znacznie poprawia komfort pacjenta po zabiegu.
Jak niedawno potwierdził Ahad (1), metoda ta sprzyja zmniejszeniu ilości stosowanego leku znieczulającego i związanego z nim środka obkurczającego naczynia (w przypadkach omawianych we wspomnianym badaniu zużyto około 1,4 z 1,8 ml roztworu zawartego w ampułce) przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego efektu hemostatycznego.

Punkt podania znajduje się na przecięciu między pierwszym i drugim przedtrzonowcem, w połowie drogi między granicą dziąsła skeratynizowanego a szwem podniebiennym. Tutaj zbiegają się nerwy zębodołowe przedni i środkowy (stąd akronim AMSA).

Zdjęcie przedstawia deponowanie anestetyku za pomocą CCLAD (Wand). ©J Dent Anesth Pain Med. 2019 Feb; 19(1): 45–54.

Procedurę można co prawda przeprowadzić za pomocą zwykłej strzykawki, jednak wśród istotnych czynników zniechęcających lekarzy tych znieczuleń (wykonywanych strzykawką) jest ich trudność (konieczność użycia dużej siły nacisku na tłok) oraz bolesność dla pacjenta. Dodatkowo zdarza się, że znieczulenia te są niewystarczająco skuteczne właśnie z uwagi na zbyt małą ilość podanego anestetyku. W przypadku wykonywania AMSA przy pomocy Wand jest zupełnie inaczej.

AMSA delivery

Zdjęcie przedstawia deponowanie anestetyku za pomocą CCLAD (Wand). ©J Dent Anesth Pain Med. 2019 Feb; 19(1): 45–54.

Badanie Tandona (2) i współpracowników (2019) objęło 35 osób – wybranych z grupy 612 pacjentów z chorobami przyzębia – leczonych po znieczuleniu techniką AMSA wykonaną przy pomocy Wand. Wskaźniki powodzenia znieczulenia dla miękkich i twardych tkanek podniebiennych oceniono na 94,14% i 87,89% oraz 49,22% i 43,75% dla odpowiedników przedsionkowych.

Na zdjęciu widoczna anemizacja, która przekracza linię szwu podniebiennego. Zdjęcie przedstawia deponowanie anestetyku za pomocą CCLAD (Wand). ©J Dent Anesth Pain Med. 2019 Feb; 19(1): 45–54.

Podsumowując, technika znieczuleń AMSA przeprowadzona przez CCLAD (nazwa handlowa w Polce: Wand) powinna być uważana za technikę pierwszego wyboru w leczenia periodontologicznym obejmującym wiele zębów. Technika ta jest w pełni skuteczna po stronie podniebiennej i mniej skuteczna w tkankach wargowych / policzkowych. Ten ewentualny deficyt jest doskonale skompensowany przez fakt, że ta sama technologia CCLAD (Wand) może być użyta do wykonywania dodatkowego znieczulenia nasiękowego z absolutnie mniejszym dyskomfortem niż konwencjonalna technika wykonania tego znieczulenia.

Biblografia:
(1) Abdul Ahad, Ekramul Haque, and Shruti Tandon; “Current status of the anterior middle superior alveolar anesthetic injection for periodontal procedures in the maxilla”
J Dent Anesth Pain Med. 2019 Feb; 19(1): (1-10)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6405350/

(2) Shruti Tandon, Arundeep Kaur Lamba, Farrukh Faraz, Kamal Aggarwal, Abdul Ahad, and Neha Yadav
” Effectiveness of anterior middle superior alveolar injection using a computer-controlled local anesthetic delivery system for maxillary periodontal flap surgery”
J Dent Anesth Pain Med. 2019 Feb; 19(1): (45–54)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6405348/

Zobacz, jak wykonać znieczulenie AMSA z Wand