Media zapraszamy do kontaktu:

Małgorzata Mołata – Odrobina

E: m.molata-odrobina@fmdental.pl, T: 12 423 49 26