Polityka prywatności

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

1. Informacje ogólne
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FM Produkty Dla Stomatologii W.Feć, B.Feć Sp.J., ul. J.Lea 112, 30–133 Kraków
Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody osoby, która te dane przekazała. Osoba przekazująca dane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Osoba przekazująca dane ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością kontaktu

2. Formularz kontaktowy
Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu kontaktu Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Formularz subskrypcji newslettera
Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza subskrypcji newslettera przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Formularz “dodaj gabinet”
Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza “Dodaj gabinet” przetwarzane będą w celach korzystania z portali internetowych Administratora oraz marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Osoba podająca dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Osoba podające dane ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością prezentacji gabinetu na portalu.
Dane podane w formularzu “Dodaj gabinet” będą przetwarzane w celu korzystania z portali wand.pl, www.lagodnie.pl oraz w celu otrzymywania ofert marketingowych.
ch.